IC Ranch

Egyszerűsített mobilra optimalizált változat

AQHA LÓ TULAJDONOSVÁLTOZÁS BEJELENTÉS / Lóátíratás >>> CSAK PAPÍRALAPON MŰKÖDIK (Online nem!)
 
Minden AQHA számmal rendelkező Quarter Horse (QH) ló tulajdonosváltozását az AHQHA-nál be kell jegyeztetni.
 
Az eladó teljes mértékben felel az átíratás rendezéséért és annak az  AQHA-nál való bejegyzéséért.
 
Az adásvétel után minden átírással kapcsolatos iratot (= a ló eredeti származási lapja + Transfer Report) azonnal el kell juttatni az AQHA-hoz a következő címre:
AQHA
P.O. Box 200
Amarillo, Texas79168 USA
 
Tulajdonjog-változás  bejegyzéséhez a vevőnek a következőket kell eljuttatnia az AQHA-hoz:
 
(Transfer Report + eredeti amerikai származási lap)
 

1. A ló eredeti származási lapját (=Certificate of Registration)       

FONTOS! Mielőtt azonban postázásra kerül, érdemes egy másolatot készíteni róla!
 
2. Az utolsó tulajdonos, mint eladó által megfelelően kitöltött és aláírt átírási kérelmet (=Transfer Report)-ot. 
 
 

3. Az átíratási díjat (A meghatározott díj kifizetését az eladó és a vevő közötti személyes megegyezés dönti el, a díjat bármelyikük leróhatja.)
 
Egyéb átírással kapcsolatos iratot (pl. az adás-vételi szerződést) nem kell elküldeni!
 
A Transfer Report kitöltése:
Az Eladó és a Vevő az eladás pillanatában köteles kitölteni a következőket:
Gelded (herélt-e a ló) > yes = ha igen! Ha igen, be kell írni a herélés dátumát is: hó/nap/év
Ló neve (Horses Name)                                            Ló AQHA regisztrációs száma
Az eladás dátuma (Date of Sale): hó/nap/év                        Vevő AQHA száma
Vevő neve (Sold to / Buyers Name)
Vevő címe (Buyers Address) Először: Utca
város (City)                állam/tartomány (State/Province)      irányító szám (Postal code)
Telefonszám   E-mail cím     
 
X Az eladó aláírása                                                   Eladó AQHA száma 
Eladó nyomtatott neve címe
telefon száma email címe
(A kis kört akkor kell be x-szelni, ha változás van az eladó AQHA-nál korábban leadott címében)
 
FEES: (Díjak) az átíratási díj összegét a vevő tagi státusza határozza meg
2020-ban: 75 dollár nem tagnak (viszont ennek az összegnek a befizetésével tag is lesz a tulajdonos 1 évre) vagy
20 dollár tagoknak
A pénz befizetését a szokványos módon (pl. az egyesület számlaszámára) nem lehet elvégezni, mert azt nem adják meg.
Így befizetőnek (vevőnek) kell megadni a Transfer Report jobb alsó részén egy dombornyomott Visa, vagy Mastercard bankkártya számot, amiről az AQHA leemelheti a pénzt.
Ha nincs ilyen kártya, akkor valakit (rokont, barátot) meg kell kérni, hogy adja meg a kártyája számát és fizesse ki a díjat.
Csekket is lehet mellékelni a számukra.
Kézpénzt – pl. levélben -nem lehet küldeni!
 
 
 

TRANSFER Letöltés